روح الله مهرجو کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعی

لَبَّیکَ الّلهُمَّ لَبَّیکَ، لَبَّیکَ لاشَریکَ لَکَ لَبَّیکَ، إنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلکَ، لاشَریکَ لَکَ لَبَّیکَ

روح الله مهرجو کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعی

لَبَّیکَ الّلهُمَّ لَبَّیکَ، لَبَّیکَ لاشَریکَ لَکَ لَبَّیکَ، إنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلکَ، لاشَریکَ لَکَ لَبَّیکَ

روح الله مهرجو کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعی
این وبلاگ کاملا شخصی می باشد
mehrjoor.ir
آخرین نظرات

فعالیت های پژوهشی و فناوری کلید توسعه کشور

تحقیق و پژوهش از مهمترین ارکان و به عنوان شاخصه های توسعه و تعالی یک کشور شناخته می شوند. دانسته ‌های جهان پیرامون با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش‌هایی که انجام می شود به دست می آید.

نوآوران آنلاین- پژوهش در هر موضوعی تلاشی منسجم و نظامند در راستای توسعه دانش موجود درباره موضوع‌هایی است که با آنها سروکار داریم و پژوهشگرفردی است که با نگاهی نقادانه و موشکافانه به جهان پیرامون خود می‌نگرد و برای رفع مشکلات جامعه و ارایه بهترین راهکارهای عملی، اطلاعات موثقی را در اختیار متولیان امور می ‌گذارد.

پژوهش در دنیای کنونی می تواند عاملی زیربنایی در افزایش قدرت ملی هر کشور در چرخه جهانی شدن باشد.  بدون انجام پژوهش ایستایی و سکون بر دانش بشری چیره خواهد شد. بنابراین پژوهش یکی از نیروهای اصلی شکل دهنده به جهان است که سبب درک بهتر از دنیای اطراف می شود. پژوهش می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی نیز داشته باشد و به بهبود شاخص های تولیدی کشور کمک شایانی کند. توسعه پایدار و پیشرفت هر جامعه ای مرهون پرورش، حفظ و نگهداری سرمایه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فناوران می توانند موجب تعالی، توسعه علمی و فناوری و در نهایت جهان پایدار را فراهم ‌سازند. بنابراین شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از این قشر توانمند از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

کارشناسان و پژوهشگران معتقدند که برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان به دور از دیدگاه های جناحی باید صبر داشت و برای به ثمر نشاندن یک ایده علمی باید سال ها تلاش و ریسک کرد زیرا این امر بخش جدایی ناپذیر برای رسیدن به رشد اقتصادی محسوب می شود، باوری که در بسیاری از اقتصادهای موفق دنیا نهادینه شده است.

روح الله مهرجو پژوهشگر، محقق و نویسنده؛ فعالیت های پژوهشی و فناوری را کلید توسعه کشور دانست که تحقیقات در آن واژه ای شناخته شده برای تمامی صاحبان فکر و اندیشه است که راه های لازم برای ارایه تحلیل از وضعیت موجود را فراهم می سازد. در این میان دیدگاه های وی را درباره اهمیت پژوهش در عرصه های مختلف را از نظر می گذرانیم.

مهرجو درباره مطالعه منابع اطلاعاتی در خصوص در یک پژوهش گفت: تحقیق و پژوهش از مهمترین ارکان و به عنوان شاخصه های توسعه و تعالی یک کشور شناخته می شوند. دانسته ‌های جهان پیرامون با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش‌هایی که انجام می شود به دست می آید.

وی افزود : پژوهش در هر موضوعی تلاشی منسجم و نظامند در راستای توسعه دانش موجود درباره موضوع‌هایی است که با آنها سروکار داریم و پژوهشگرفردی است که با نگاهی نقادانه و موشکافانه به جهان پیرامون خود می‌نگرد و برای رفع مشکلات جامعه و ارایه بهترین راهکارهای عملی، اطلاعات موثقی را در اختیار متولیان امور می ‌گذارد.

این محقق در ادامه بیان داشت :پژوهش در دنیای کنونی می تواند عاملی زیربنایی در افزایش قدرت ملی هر کشور در چرخه جهانی شدن باشد.  بدون انجام پژوهش ایستایی و سکون بر دانش بشری چیره خواهد شد. بنابراین پژوهش یکی از نیروهای اصلی شکل دهنده به جهان است که سبب درک بهتر از دنیای اطراف می شود. پژوهش می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی نیز داشته باشد و به بهبود شاخص های تولیدی کشور کمک شایانی کند. توسعه پایدار و پیشرفت هر جامعه ای مرهون پرورش، حفظ و نگهداری سرمایه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فناوران می توانند موجب تعالی، توسعه علمی و فناوری و در نهایت جهان پایدار را فراهم ‌سازند. بنابراین شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از این قشر توانمند از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

مهرجو معتقدند که برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان به دور از دیدگاه های جناحی باید صبر داشت و برای به ثمر نشاندن یک ایده علمی باید سال ها تلاش و ریسک کرد زیرا این امر بخش جدایی ناپذیر برای رسیدن به رشد اقتصادی محسوب می شود، باوری که در بسیاری از اقتصادهای موفق دنیا نهادینه شده است.

 

توسعه علم و فرهنگ کشور در گرو گسترش مبانی پژوهشی

استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده در هر زمینه ای به بهبود راهکارها و مدیریت صحیح دانش و زیربنای رشد و نوآوری منجر می شود. در واقع پژوهش به توسعه کشور کمک شایانی می کند زیرا توسعه در زمینه های علمی و فرهنگی بدون انجام پژوهش لازم تحقق نمی یابد. مراکز پژوهشی و فناوری و دانشگاه ها از جمله مهمترین ارکان زیربنایی برای برای رشد اقتصادی کشور محسوب شده و توجه به آنها می تواند بستری برای شکوفایی توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور باشد.

 

جایگاه پژوهش در نظام آموزشی

آموزش و پژوهش به صورت نظامی به هم پیوسته هستند که به تولید علم می پردازند. با نهادینه کردن پژوهش در برنامه ریزی های آموزشی می توان به رشد و شکوفایی دانش آموزان در همان سال های ابتدایی و بروز نوآوری در نوجوانی و جوانی رسید. توجه صاحبنظران و کارشناسان درسی به امر تحقیق و پژوهش می تواند دانش آموزان را در تمامی مقاطع تحصیلی با پژوهش کردن درگیر سازد و آنها از همان سال های ابتدایی با این مفهوم بر پایه نیاز و توانایی هایشان آشنا شوند. محتوای درسی باید به گونه ای باشد تا انگیزه تحقیق و پژوهش را در دانش آموزان برانگیزد و کنجکاوی آنان را برای انجام تحقیق بیشتر کند. معلمان باید بتوانند فعالیت های علمی دانش آموزان را برنامه ریزی و هدایت کرده و روحیه همفکری را در آنها تقویت کنند. برای نیل به این مقصود آموزگاران خود باید پژوهشگر باشند و با آنها مشارکت و همکاری داشته باشند. مدارس نیز بایستی در این زمینه تمام تلاش خود را برای رشد و یادگیری دانش آموزان به کار بندند و شرایط مناسب را جهت بها دادن به کارهای تحقیقاتی دانش آموزان فراهم آورند. مجزا کردن کتابخانه های مدارس به فناوری روز و تجهیز آزمایشگاه ها از جمله اقدام هایی است که مسوولان مدارس می توانند در جهت شکوفایی دانش آموزان برای انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام دهند. 

 

گسترش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی لازمه توسعه همه جانبه کشور

اهمیت دادن به پژوهش های کیفی وکمی در کشور می تواند توسعه همه جانبه کشور را رقم بزند که این امر در گرو نگاه بلندمدت به امر پژوهش است. بدان معنا که با گسترش رویکرد پژوهش مَدار در آموزش مقاطع مختلف تحصیلی این امر صورت پذیرد و دانش آموزان همانند پژوهشگرانی باشند که فقط به منابع درسی خود اکتفا نکرده بلکه با شیوه های علم دانش خویش را توسعه دهند. بنابراین پیشرفت در این زمینه درگرو عزمی ملی و تعامل سازنده میان همه بخش های آموزشی و پژوهشی کشور است.

 

 نقش پژوهش در فعالیت های اقتصادی و اشغال زایی

با توجه به  گسترش شهرها شاخصه هایی همچون آموزش، حمل و نقل، بهداشت و... دستخوش تغییرهایی شده که اگر دراین باره تحقیق و پژوهش انجام نگیرد و توسعه شهری با برنامه ریزی ها و نظارت کافی شکل نگیرد جامعه دچار شکاف طبقاتی شده و اهداف توسعه اجتماعی با اشکالاتی روبرو خواهد شد. نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در جامعه اقدامی موثر در جهت توسعه دستاوردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شمار می رود تا با نگاهی علم محورانه و پژوهش مدارانه بتوان مشکلات را حل و مدیریت کرد. هنگامی که از یافته های پژوهشی و مطالعات گسترده ای که انجام شده استفاده نشود به صورت خودکار آنها بایگانی می شوند. بنابراین مسوولان امر و مدیران شهری راهکارهای مدیریتی خود را با نتایج تحقیقات پژوهشگران ارتباط دهند و در تصمیم گیری های کلان از آنها استفاده کنند. اجرای صحیح برنامه ها در گرو اطلاع دقیق از آخرین یافته های علمی و پژوهشی است. نداشتن اطلاعات صحیح کارآمدترین برنامه ها را نیز با شکست روبرو می کند، بدان معنا که اطلاعات غیرواقعی سبب اختلال نظام برنامه ریزی می شود. بنابراین پژوهش و تحقیق یکی از عوامل اصلی نظام اجتماعی محسوب می شود. هر برنامه ‌ریزی موفق به سلسله پژوهش‌های کارآمدی بستگی دارد که به طور منسجم شگل گرفته که به شکوفایی نهاد تحقیق منجر شود.

 

نقش پژوهش در تولید ملی

تولید کنندگان می توانند با استفاده از روش های نوین و انطباق با استاندارهای جهانی در ارایه محصول های خود نقش مهمی در حمایت از تولید ملی داشته باشند. هرچه سطح پژوهش و آموزش بالاتر رود اهمیت و درک از حمایت و تولید ملی بیشتر می شود. از این رو این مساله نیازمند آموزش های منطبق بر نیاز در سطح جامعه است، آموزش ها باید بر پایه آینده نگری و تخصصی سازی در جامعه استوار باشد تا کارایی خود را بیش از پیش نشان دهد و نیازهای کشور در حوزه های اقتصادی و تولیدی کشور مرتفع سازد. با ارتقای بهره وری و نهادینه کردن حمایت از کار و سرمایه ایرانی و مشارکت تمامی مردم در این امر می توان گام های اساسی در شکوفایی بسترهای تولیدی کشور برداشت.

 

گسترش مباحث علمی در سایه پژوهش های دامنه دار

تحقیق پایه تمامی حرکت ها به طرف پیشرفت است. با انجام پژوهش های مختلف و استفاده از نتایج حاصله از آن مباحث علمی نیز گسترش پیدا کرده و می توان به پیشرفت همه جانبه علوم رسید. پژوهشگر با نگاهی موشکافانه می تواند پدیده های پیرامون خود را بررسی کند و به یافته های جدید برسد و مهارت های لازم را برای یافتن منابع اطلاعاتی مورد نیاز خویش دریابد. سرمایه گذاری بر روی پژوهشگران به دلیل آنکه نقش کلیدی بر توسعه دارند بسیار حایز اهمیت است زیرا برای کسب بهره وری بیشتر باید آنان را کارآمد ساخت که این امر بدون پژوهش های علمی میسر نیست. دانشگاه های کشور نیز باید بر پایه پژوهش به آموزش بپردازند و در واقع دانشجوها پژوهشگر جذب شوند و آموزش های کاربردی و هدفمند ارایه شود. هرگونه سرمایه گذاری در بخش آموزش های پژوهشی زمینه دریافت پاسخ مثبت در آینده را فراهم می کند. با فراهم آوردن تسهیلات لازم، فرایندهای اصلاحی و امکانات  می توان زمینه های حضور اعضای هیات علمی دانشگاه ها را در امر پژوهش بیشتر کرد.

 با توجه به چشم انداز بیست ساله ایران باید در زمینه های تولید علم در منطقه پیشرو باشد بنابراین ضروری است تا پژوهش های انجام شده به صورت کاربردی باشند و تنها انجام آنها هدف نباشد. همکاری با برجسته ترین مراکز علمی و تحقیقاتی بین المللی می تواند تاثیر بهتری را در یافته های پژوهشی داخلی کشور داشته باشد. دانشگاه ها باید محصولات دانش بنیان با هدف توسعه کشور تولید کنند و بر پایه تدوین برنامه های راهبردی بلند مدت و کاربردی برای رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده حرکت کنند. توسعه تحقیقات کاربردی برای حل مسایل جامعه، پیشرفت در زمینه تحقیقات محصول محوربه منظورتولید بیشتر، تثبیت جایگاه دانشگاه ها و ایجاد بستری لازم برای پژوهش های باکیفیت از هدف های یک پژوهش علمی و کاربردی است.

نظرات (۱)

مثمر ثمر بود ممنون

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">