روح الله مهرجو کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعی

لَبَّیکَ الّلهُمَّ لَبَّیکَ، لَبَّیکَ لاشَریکَ لَکَ لَبَّیکَ، إنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلکَ، لاشَریکَ لَکَ لَبَّیکَ

روح الله مهرجو کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعی

لَبَّیکَ الّلهُمَّ لَبَّیکَ، لَبَّیکَ لاشَریکَ لَکَ لَبَّیکَ، إنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلکَ، لاشَریکَ لَکَ لَبَّیکَ

روح الله مهرجو کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعی
این وبلاگ کاملا شخصی می باشد
mehrjoor.ir
آخرین نظرات
دوشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳ ق.ظ

فهرست هتل‌های شهر مدینه منوره

شناسه نام هتل گروه قیمتی تلفن نشانی
۱۰۰۱ فندق الجاد المدینه 00966148192020 مدینه منوره - منطقه مرکزی غربی - جنب فندق سقیفه طابا
۱۰۰۴ هلا اندلس 00966148346555 المدینه المنوره - شمال الحرم - شارع اباذر - مقابل فندق الانصار
۱۰۰۹ بدر المحمدیه 00966148155570 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الشرقیه - امام مسجد الاجابه
۱۰۱۳ الصافیة الیاس 00966148196080 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - خلف مکتبه الملک عبدالعزیز - بجوار فندق المناره کروم
۱۰۱۴ طیبه السلام 00966148192350 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - بجوار فندق البستان طیبه
۱۰۲۱ جلنار طیبه 00966148292116 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الجنوبیه - مقابل بقیع
۱۰۲۹ بدر المدینه 00966148292365 المدینه المنوره - جنوب البقیع - مقابل البیک
۱۰۳۱ البستان طیبه 00966148192123 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - شارع السلام - جوار فندق سقیفه طابا
۱۰۳۶ ایلاف البستان 00966148668068 مدینه منوره- منطقه مرکزی جنوب غربی - بعد از هتل انوار الزهرا
۱۰۳۸ ایلاف النخیل 00966148292413 مدینه منوره - المنطقه مرکزی الجنوبی - خلف فندق جلنار طیبه
۱۰۴۳ ماسه العالیه 00966148293000 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الجنوبیه - شارع الستین - خلف فندق - دارالرحمه - خلف البیک
۱۰۴۸ راما المدینه 00966148181111 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الجنوبیه
۱۰۵۰ قصر الدخیل 00966148390708 المدینه المنوره - اول طریق العوالی - شارع علی ابن ابی طالب (ع) - بجوار رئاسه تعلیم البنات
۱۰۵۱ مراج طیبه 00966148292666 مدینه منوره - منطقه مرکزی جنوبی ضلع جنوبی قبرستان بقیع
۱۰۵۲ جوهره الرشید 00966148191111 المدینه المنوره - المنطقه المرکزی الغربیه - شارع السلام
۱۰۵۳ دار الرحمه 00966148292210 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الجنوبیه - خلف فندق بدرالعوالی- خلف البیک
۱۰۵۵ المدینه موفنبیک 00966148188888 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الجنوبیه - خلف المحکمه
۱۰۵۶ انوار الزهرا 00966148151010 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الجنوبیه - خلف مبنی الاتصالات
۱۰۵۸ بهاء الزهرا 00966148197999 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - شارع السلام الرئیسی - بجوار فندق تهانی الزهرا
۱۰۵۹ تهانی الزهرا 00966148194040 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - شارع السلام الرئیسی - بجوار فندق دیار السلام
۱۰۶۴ محمدیه الزهرا 00966148151512 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - خلف فندق انوار الزهرا
۱۰۷۳ منازل الاسواف 00966148185500 مدینه منوره - منطقه مرکزی جنوبی - خلف فندق الاشراق
۱۰۷۶ لولوه الاندلس 00966148292929 المدینه المنوره -المنطقه المرکزیه الجنوبیه -مقابل فندق ماسه فلاح
۱۰۷۷ رمادا القبله 00966148160008 مدینه منوره - المنطقه المرکزیه الجنوبیه - بعد المحکمه - بجوار فندق الیاس الذهبی
۱۰۷۸ منار المدینه 00966148292993 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الجنوبیه - مقابل فندق موفنبیک
۱۰۷۹ الرواسی الماسی 00966148188555 منطقه مرکزی غربی - پشت هتل صافی الیاس - بعد از هتل طابه السلام
۱۰۸۰ روابی الزهرا 00966148197070 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - بجوار فندق البدیع الیاس - مقابل فندق تهانی الزهرا
۱۰۸۱ طباخین الدخیل نامشخص 00966148158124 المدینه المنوره - طریق میقات (الشجره ) - قبل میقات
۱۰۸۲ طباخین الزین نامشخص 00966148341170 المدینه المنوره
۱۰۸۳ انبار مرکزی ستاد مدینه نامشخص
المدینه المنوره - شارع العوالی نازل فندق قصر الدخیل
۱۰۸۷ روضه المکارم 00966148190003 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - بجوار فندق لولوءمبارک 2 - خلف فندق لولوءمبارک 1
۱۰۹۰ موده الواحه 00966148180555 مدینه منوره -منطقه مرکزی شمالی - مقابل هتل موده النور
۱۰۹۱ مستشفی (مدینه) نامشخص 00966559354261 المدینه المنوره - فندق الصافیه الیاس- المنطقه المرکزیه الغربیه - خلف مکتبه الملک عبدالعزیز - بجوار فندق المناره کروم
۱۱۰۱ استراحة السلوم نامشخص

۱۱۰۳ استراحة الحرمین نامشخص

۱۲۰۳ دارالنعیم 00966148299992 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الشمالیه - شارع الستین - بجوار فندق موده العالمیه
۱۲۰۴ المدینه هارمونی 00966148201111 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الشمالیه - خلف فندق دارالهجره
۱۲۰۵ الفلاح بلازا 3هـ 00966148352453 المدینه المنوره . شارع العوالی الطالع .طریق علی ابن ابی طالب مقابل محططه السالمیه
۱۲۰۶ ریماس بلازا 00966148299990 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الجنوبیه - امام البقیع - بجوار فندق موده المروه - خلف مطعم البیک
۱۲۵۶ الیاس الذهبی 00966148184414 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الجنوبیه - بجوار المحکمه الشرعیه
۱۲۶۴ برکه الاندلس 00966148208884 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الشمالیه - خلف مبنی الملک عبدالله - بجوار فندق جوهره العاصمه
۱۲۶۶ ماریوت 00966148180000 مدینه منوره -منطقه مرکزی غربی
۱۲۷۵ وفاده الزهرا 00966148152020 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - شارع السلام الرئیسی - بجوار فندق تهانی الزهرا
۱۲۷۶ رواسی السلام 00966148192268 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - بجوار فندق ماریوت
۱۲۷۹ الرواسی جراند 00966148180590 المدینه منوره - المنطقه المرکزیه شمالیه - خلف فندق ایلاف طیبه
۱۲۸۵ بدر الغمامه 00966148667603 المدینه منوره - منطقه المرکزیه الجنوبیه بجوار کبری قربان
۱۲۸۶ حیاه طیبه 00966148192336 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - شارع السلام - خلف فندق جوهره الرشید
۱۲۸۷ الصافی بلاذا 00966148195533 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - شارع السلام الرئیسی - بجوار فندق الزهرا
۱۳۰۳ دارالبستان الذهبی 00966148293003 المدینه المنوره . منطقه مرکزیه الجنوبی - بجوار فندق موده مروه
۱۳۱۵ اسماک الحمرا نامشخص

۱۳۱۶ الیاس العالمی 00966148190800 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه بجوار فندق رواسی السلام
۱۳۱۷ رواسی الفضی 00966148195525 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه خلف فندق صافیه الیاس
۱۳۱۹ بدر العنبریه 00966148667601 مدینه منوره - منطقه مرکزی غربی - روبروی هتل ماریوت
۱۳۲۰ منازل الحرم 00966148184142 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه شارع السلام بجوار فندق روابی الزهرا
۱۳۲۷ مشعل المدینه 00966148190444 المدینه المنوره - المنطقه المرکزیه الغربیه - مقابل فندق رواسی السلام وماریوت
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۱۲/۱۲
مجتبی مهرجو

نظرات (۲)

گروه قیمتی یعنی چی؟
پاسخ:
سلام
همون درجه بندی الف  ب ج د
۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۲:۵۲ سید جواد هاشمی فشارکی
سلام - خدا قوت 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">